Kauno m. policijos komisariatai
Pasirinkite:

Kaišiadorių policijos komisariatas

1.Viešosios policijos skyriaus kelių policijos grupės paslaugos:

1.1. Leidimų įrengti oranžinės spalvos švyturėlius ir naudotis tokia transporto priemone išdavimas

1.2. Pažymų apie teisės vairuoti transporto priemones turėjimą (neturėjimą) išdavimas

1.3. Leidimų pasiimti transporto priemones iš saugojimo aikštelės išdavimas

1.4. Objektų, kurių atitiktį saugaus eismo reikalavimams kontroliuoja policija, projektų derinimas

1.5. Leidimų atlikti darbus gatvėse išdavimas

2. Organizacinės grupės paslaugos:

2.1. Informacijos apie Kauno apskr. VPK Kaišiadorių r. PK veiklą, vykdomas funkcijas ir teikiamas administracines paslaugas teikimas asmenims

2.2. Asmenų prašymų, skundų priėmimas

2.3. Archyvinių dokumentų (priimtų teisės aktų) kopijų išdavimas

 

3. Viešosios policijos skyriaus migracijos grupės paslaugos:

3.1. Asmens be pilietybės kelionės dokumento išdavimas, keitimas, pratęsimas

3.2. Asmenų prašymų, skundų priėmimas

3.3. Informacijos kitais Lietuvos Respublikos pilietybės klausimais teikimas

3.5. Leidimų nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje išdavimas, keitimas

3.6. Pabėgėlio kelionės dokumento išdavimas, keitimas, pratęsimas

3.7. Prašymų patvirtinti Europos Sąjungos valstybės narės piliečio teisę gyventi Lietuvos Respublikoje priėmimas

3.8. Prašymų suteikti prieglobstį, suteikti papildomą apsaugą Lietuvos Respublikoje priėmimas

3.9. Išrašytų valstybės tarnautojų pažymėjimų bei valstybės tarnautojų pažymėjimų su atnaujintais valstybės tarnautojo sertifikatais perdavimas įstaigoms

3.10. Informacijos kitais užsieniečių teisinės padėties Lietuvos Respublikoje teikimas

3.11. Kvietimų užsieniečiui laikinai atvykti į Lietuvos Respubliką patvirtinimas

3.12. Laikinojo pažymėjimo išdavimas

3.13. Pranešimų apie asmens tapatybę patvirtinančio dokumento praradimą pildymas, priėmimas, dokumento paskelbimas negaliojančiu

3.14. Prašymų dėl Lietuvos Respublikos pilietybės įgijimo (vaikų iki 18 metų, kurie yra įgiję kitos šalies pilietybę arba jų vienas iš tėvų yra užsienio pilietis) priėmimas. Prašymų dėl LR pilietybės suteikimo, grąžinimo, atsisakymo priėmimas, teikimų dėl LR pilietybės netekimo rengimas

3.15. Prašymų išduoti (pakeisti), įforminti Europos Sąjungos piliečio šeimos nario leidimą gyventi nuolat Lietuvos Respublikoje priėmimas

3.16. Prašymų išduoti (pakeisti), įforminti leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje priėmimas.

3.17. Prašymų patvirtinti Europos Sąjungos valstybės narės piliečio teisę gyventi nuolat Lietuvos Respublikoje priėmimas

3.18. Prašymų išduoti (pakeisti), įforminti užsieniečio pasą arba pratęsti jo galiojimo laiką, priėmimas

3.19. Prašymų dėl asmens tapatybės kortelės išdavimo (keitimo) priėmimas