Kauno m. policijos komisariatai
Pasirinkite:

Aptarta narkotinių medžiagų paplitimo problema mokyklose

Praėjusią savaitę Kauno apskrities vyriausio policijos komisariato Viešosios policijos valdybos Prevencijos skyriaus pareigūnai dalyvavo Kauno pedagogų kvalifikacijos centro organizuotame renginyje „Moderni mokykla 2017, Kaunas“.

Atvykę pareigūnai skaitė paskaitą, tema: „Narkotinių medžiagų paplitimas Kauno miesto mokyklose: 2016 m., tyrimo rezultatai ir prevencinės priemonės, nepilnamečių asmenų teisinė atsakomybė“. Paskaitoje dalyvavo 10 mokyklų atstovų. Pedagogai buvo supažindinti su 2016 m. gruodžio 7-21 d. kartu su Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuru atliktu moksleivių anketavimu ir narkotinių medžiagų pėdsakų patikrinimu. Taip pat kalbėta apie moksleivių anketavimo rezultatus bei tyrimo priemones, atliekant narkotinių medžiagų aptikimą ant paviršių.

Taip pat pedagogams buvo suteikta informacija apie Lietuvos Respublikos Administracinio nusižengimų kodekso (toliau – LR ANK) straipsnius, kurie numato nuobaudų rūšis, poveikio priemonių skyrimą nepilnamečiams bei atskirus LR ANK straipsnius, kuriuose numatyta atsakomybė už alkoholinių gėrimų vartojimą ar turėjimą, kai tai daro jaunesni nei 18 metų asmenys, alkoholinių ir energinių gėrimų nupirkimą ar kitokį perdavimą nepilnamečiams.

Susitikimo metu daug diskusijų sukėlė Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymas. Pedagogai aktyviai diskutavo pateikdami įvairias situacijas ir svarstydami, kaip dera elgtis joms susiklosčius, kokia atsakomybė numatyta. Intensyviai diskutuota ir apie narkotinių ar psichotropinių medžiagų vartojimą be gydytojo paskyrimo, ar narkotinių ir psichotropinių medžiagų laikymą. Aptarta, kaip privalu elgtis vienoje ar kitoje situacijoje, kokių veiksmų imtis bandant išsiaiškinti ar nepilnametis vartojo narkotines medžiagas.

Renginio metu susirinkusiems suteikta daug naudingos informacijos, kuri bus vertinga dirbant ir bendraujant su moksleiviais ugdymo įstaigose.